หน้าแรก
ประวัติโรงพยาบาล
บริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บริการทันตกรรม
บริการประกันภัยบุคคลที่ 3 และประกันกลุ่มโรงเรียน
  บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  บริการแพทย์แผนไทย
  มาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล
  ข่าวและกิจกรรมของโรงพยาบาล
  ติดต่อโรงพยาบาล
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  Gallery
  ร่วมงานกับเรา
 
 

        

โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด100เตียง      ที่มีอายุการ ดำเนินการที่ยาวนาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ ในความพร้อมทั้งในด้านการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์  และพยาบาลพร้อมทั้งบุคคลากรที่คอย
                             ให้บริการท่านด้วยมิตรไมตรี
  
เราให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Relation) มาเป็นอันดับแรก  และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรักษา เครื่องมือและการบริการ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกพึงพอใจมากที่สุดทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า    "จะได้รับการ บริการที่ดีที่สุด"

       
   
 
  Copyright © 2007, Rhuampath Chiangmai Hospital. All Rights Reserved.